slider001.jpg gimaex---slider.jpg Adalit---slider.jpg One-Seven---slider.jpg

Stabilní pěnotvorné hasicí zařízení One Seven

Německý výrobce One Seven of Germany vyrábí tento vysoce efektivní mobilní systém založený na pricipu CAFS (Compressed Air Foam Systems - Systém stlačené vzduchopěny), který se instaluje do objektů určení, nebo vně do speciálních kontejnerů.

 

Princip systému

Princip tohoto moderního systému tvorby stlačené vzduchopěny, je takový, že pěna nevzniká až na konci hadicového vedení v pěnotvorných proudnicích, jak je tomu u běžných pěnotvorných systémů, ale vzniká ve směšovací komoře.


Jako zdroj tlakového vzduchu jsou používány šroubové kompresory. Potrubními rozvody je pak již distribuována přímo hotová pěna, která obsahuje cca 80% vzduchu. Nepoužívají se žádné pěnotvorné proudnice či trysky.

Zařízení produkuje suchou a mokrou pěnu a vyniká vysokou hasební účinností a velmi malou spotřebou pěnidla a vody.

 

Systémy vyžadující dodávku energie

Standardní provedení stabilních hasicích systémů One Seven je kombinací kompresoru, pumpy, pěnotvorného modulu a výstupními hasicími prvky (monitory, proudnice, rotory, trysky) kontrolované řídící jednotkou. Systém může být buď nainstalován přímo v objektu nebo připraven k použití v kontejneru.

Napájení systému bude navrženo inženýry ze společnosti One Seven na základě každého konkrétního požadavku zákazníka.

 

Autonomní pěnotvorné hasicí systémy

Autonomní pěnotvorný hasicí systém One Seven je kompletním hasicím systémem, který je poháněn bez čerpadla a kompresoru. Systém se skládá z následujících komponentů:

  • Pěnotvorný modul
  • Nádrž se stlačenou vodou
  • Nádrž pěnidla
  • Tlaková lahev s dusíkem
  • Řídící jednotka

Dusík z tlakové nádoby je používán k tvorbě stlačené vzduchopěny. Potřebná voda je uskladněna v tlakové nádobě a také může být natlakována za pomoci dusíku, a když je poté přidávána během pěnotvorného procesu vyrovnává tak poměr tlaku.

 

Použití tohoto systému se využívá na místech, kde není možný zdroj pro napájení čerpadla nebo kompresoru. Je potřebný pouze zdroj energie pro řídící jednotku. Samozřejmě je možné navrhnout jednotku s čerpadlem, které bude vytvářet potřebný tlak vody a tlaková nádoba s dusíkem bude pouze pro vytváření stlačené vzduchopěny.

Tento systém je také používán na heliportech. Pochopitelně může být ale užit i na jiných místech. Operační čas je omezen v závislosti na omezeném množství dusíku a vody. Aby byl možný co nejefektivnější hasební zásah bude požadovaný operační čas upraven v závislosti na objektu, který má být tímto systémem zabezpečen, a stejně tak i potřebné množství hasiva.

 

logo one seven